Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
Lịch tiếp SV tuần 22/7/2019 đến 28/7/2019
18-07-2019

Các bạn sinh viên lưu ý: 

- Lịch giải quyết học vụ tuần 22/7/2019 đến 28/7/2019

* Giáo vụ Khoa làm việc từ 23/7/2019 đến 26/7/2019 (giờ hành chính)

* Lịch tiếp thầy Duy (phó trưởng khoa): Chiều thứ năm 25/7/2019 (lúc 14h-15h) và Chiều thứ sáu 26/7/2019 (lúc 13h30 - 15h).

Địa điểm: Văn phòng Khoa CNTT, lầu 1 nhà H.

Email phản ánh đào tạo:  Daotao.fit@iuh.edu.vn

Đơn vị liên kết