Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
Lịch thi HK3/2018-2019 tuần 22/7 đến 28/7
18-07-2019

Lịch thi HK3/2018-2019 từ ngày 22/7/2019 đến 28/7/2019.

SV chú ý tham dự đầy đủ, nghiêm túc.

Phản ánh đào tạo qua email: Daotao.fit@iuh.edu.vn

Đơn vị liên kết