Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
Lịch thi từ ngày 8/7 đến 14/7
05-07-2019

Lịch thi giữa kỳ từ ngày 08/7/2019 đến 14/7/2019

Lịch thi cuối kỳ từ ngày 08/7/2019 đến 14/7/2019

Các bạn sinh viên lưu ý kiểm tra kỹ lịch để tham dự đầy đủ, nghiêm túc.

Phản ánh đào tạo qua email: Daotao.fit@iuh.edu.vn

Đơn vị liên kết