Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
THỰC HIỆN THỦ TỤC KẾT THÚC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
13-06-2019

- Các bạn sinh viên thực hiện KLTN tại FSOFT liên hệ với anh Thạch (các ngày làm việc trong tuần) để   thực hiện các thủ tục kết thúc công việc tại FSOFT.

- Khoa đã nhập điểm KLTN vào hệ thống. Sinh viên nào đủ điều kiện thì đăng ký xét tốt nghiệp.

 

 

Đơn vị liên kết