Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÁO CÁO KLTN NGÀNH KTPM
01-06-2019

Các nhóm sinh viên ngành KTPM báo cáo KLTN trước hội đồng lưu ý:

Thời gian: 8h (ngày 4/6/2019)

Địa điểm: HĐ 1: B2.5; HĐ 2: B2.6

 

Đơn vị liên kết