Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
KÝ BẢNG ĐIỂM THỰC TẬP 2018-2019 (LẦN 2)
27-05-2019

Các bạn sinh viên ngành KTPM chưa ký tên bảng điểm (Thực tập doanh nghiệp) nộp về trường, gặp thầy Tri để ký vào sáng thứ 3 (28/5/2019) hoặc sáng thứ 4 (29/05/2019)

Danh sách sinh viên chưa ký tên (Những trường hợp tên trùng trong nhiều danh sách thì chỉ cần ký 1 lần) 

Đơn vị liên kết