Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG PHẢN BIỆN KLTN NGÀNH KTPM
23-05-2019

Các bạn sinh viên ngành KTPM (đang thực hiện KLTN) vào link này xem danh sách hội đồng phản biện. Các bạn liên lạc với giảng viên hướng dẫn để biết thủ tục cần thiết khi ra phản biện.

 

 

Đơn vị liên kết