Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
THÔNG BÁO V/V BẢO VỆ KLTN 29/05/2019 NGÀNH IT
27-05-2019

- Tất cả sinh viên có tên trong danh sách đính kèm chuẩn bị hồ sơ để báo cáo KLTN trước Hội đồng phản biện gồm:

  1. Quyển báo cáo KLTN (1 quyển, in một mặt giấy A4, đóng bìa mềm, màu xanh).
  2. Slide báo cáo (in 2 bản - 3 slide trên một mặt giấy A4 - tối đa 20 slide trên 1 nhóm).

- Thời gian báo cáo: 8h30 29/05/2019

- Địa điểm:

  1. Hội đồng phản biện 1: B2.01
  2. Hội đồng phản biện 2: B2.02
  3. Hội đồng phản biện 3: B2.03
  4. Hội đồng phản biện 4: B2.04

 

Download
Tin nổi bật
Trung Tâm Tin học
Đơn vị liên kết