Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
KÝ BẢNG ĐIỂM THỰC TẬP 2018-2019
19-05-2019

- Các bạn sinh viên ngành Kỹ Thuật Phần Mềm đã có kết quả thực tập (đã nộp kết quả cho bộ môn/chưa nộp) lưu ý:

- Vào Link này để nhập thông tin liên quan đến việc hoàn tất thực tập (thực hiện trước 10h ngày 22/5/2019) 

- Gặp thầy Tri để ký tên xác nhận vào bảng điểm nộp về trường vào lúc 15h30 ngày 25/5/2019 tại phòng H5.1. Những sinh viên chưa nộp kết quả thì sẽ nộp vào ngày này

Sau khi bộ môn đã nộp kết quả về trường thì sẽ không giải quyết cho các trường hợp còn lại. 

Đơn vị liên kết