Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
TB đăng ký dự thi tốt nghiệp Cao đẳng nghề khóa 10, 9, 8, 7, 6
16-05-2019

Các bạn sinh viên hệ Cao đẳng nghề khóa 10 trở về trước kiểm tra lại kết quả học tập, Nếu đã hoàn thành chương trình học (không nợ môn) thì nhanh chóng nộp đơn dự thi Tốt nghiệp Cao đẳng nghề.

Địa điểm: phòng giáo vụ tại A1.1 (cô Trang)

Lệ phí dự thi tốt nghiệp: các bạn đóng ở phòng Tài chính kế toán.

Hạn chót liên hệ: 24/5/2019

Phản ánh đào tạo qua email: Daotao.fit@iuh.du.vn

Tin nổi bật
Trung Tâm Tin học
Đơn vị liên kết