Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
Thông báo nộp Báo cáo Thực tập tốt nghiệp ngành CNTT đợt 2 (2018-2019)
15-05-2019

Sinh viên ngành CNTT chưa nộp kết quả thực tập (có xác nhận và đóng dấu của doanh nghiệp) sẽ nộp cho bộ môn vào ngày:

- Thứ 4 (22/5) từ 13h-15h tại phòng A4.1

- Thứ 5 (23/5) từ 13h-15h tại phòng A3.5

- Thứ 3 (28/5) từ 14h-15h30 tại phòng Giảng viên

Sau thời gian này, bộ môn sẽ không nhận kết quả thực tập nữa cho đến đợt thực tập tiếp theo (2019-2020)

Tin nổi bật
Trung Tâm Tin học
Đơn vị liên kết