Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
TB học bổng HK2/2017-2018 (dự kiến)
14-05-2019

Danh sách sinh viên dự kiến được cấp học bổng học kỳ 2 năm học 2017-2018 theo kết quả học tập (chưa xét điểm rèn luyện).

Các thắc mắc sinh viên liên hệ giáo vụ Khoa tại phòng A1.1 để tổng hợp đến 11h sáng ngày 20/5/2019

Phản ánh đào tạo sinh viên liên hệ qua email: Daotao.fit@iuh.du.vn

 

Tin nổi bật
Trung Tâm Tin học
Đơn vị liên kết