Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
Thi cuối kỳ môn Hệ thống Máy tính các lớp CDCNTT19BCDE
14-05-2019

Sinh viên dự thi cuối kỳ môn Hệ thống Máy tính các lớp CDCNTT19BCDE (học lớp cô Hoa, thầy Lô và thầy Trường) được sử dụng tài liệu là 1 tờ giấy khổ A4 viết tay.

Tin nổi bật
Trung Tâm Tin học
Đơn vị liên kết