Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
MỚI: Đánh giá KLTN/ ĐACN Ngành HTTT HK2 NH18-19
13-05-2019

Thông báo MỚI về đánh giá phản biện KLTN/ ĐACN Ngành HTTT HK2 NH18-19 như sau:

Thời gian: 12h30 thứ sáu, ngày 17/5/2019

Địa điểm: Phòng máy H5.1 và H5.2

Sinh viên xem danh sách phản biện MỚI trong file đính kèm (nút Download).

Sinh viên nhanh chóng email file (doc hoặc pdf) báo cáo KLTN cho cả 2 GVPB trước ngày PB. Đồng thời các em cũng in 1 quyển báo cáo và đem đến trong ngày PB.

Điểm đánh giá phản biện ngày 17/5/2019 có trọng số 70% và điểm đánh giá poster ngày 04/6/2019 có trọng số 30% của kết quả môn học KLTN.

Sinh viên nên chuẩn bị cho kỹ nội dung sẽ trình bày trong buổi phản biện ngày 17/5/2019 để tránh tình trạng sinh viên lên trình bày không rõ ràng nội dung đã thực hiện của KLTN, gây mất thời gian và kết quả đánh giá không tốt.

Thầy Kiên

Download
Tin nổi bật
Trung Tâm Tin học
Đơn vị liên kết