Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
ĐĂNG KÝ THỰC TẬP KHÓA 10 (ứng dụng phần mềm)
10-05-2019

Các bạn sinh viên khóa 10 ngành ứng dụng phần mềm đăng ký thông tin thực tập tại đây

Hạn chót đăng ký: 15/5/2019

Tin nổi bật
Trung Tâm Tin học
Đơn vị liên kết