Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
v/v mở lớp bổ sung HK hè (HK3/2018-2019)
10-05-2019

Khoa CNTT có mở lớp bổ sung HK3/20180-2019 môn

- Lập trình web nâng cao (hệ Đại trà và CLC)

- Lập trình web 2 

SV chú ý theo dõi và đăng ký,

Các môn học đã được chấp nhận mở lớp sv cần nhanh chóng đóng học phí đúng thời hạn.

Đơn vị liên kết