Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
Thông báo về việc nộp kết quả thực tập
26-04-2019

Sinh viên ngành Kỹ Thuật Phần Mềm chưa nộp kết quả thực tập (có xác nhận và đóng dấu của doanh nghiệp) sẽ nộp cho bộ môn vào ngày:

- Thứ 7 (27/4) từ 10-11h tại phòng B1.11

- Chủ nhật (28/4) từ 10h-11h tại phòng H5.1 

Tin nổi bật
Trung Tâm Tin học
Đơn vị liên kết