Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
Thông báo nhắc v/v tham dự Hội thảo tách ngành DHTH14
18-04-2019

Các bạn sinh viên chú ý Hội thảo tách ngành DHTH14 

Thời gian: 7h45 sáng thứ bảy 20/4/2019

Địa điểm: Hội trường A7

Thành phần: Toàn bộ SV hệ ĐHCQ khóa 14 (hệ ĐHCQ đại trà)

Chi tiết kế hoạch

Đơn vị liên kết