Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
Thông báo v/v kiểm tra điểm rèn luyện để xét học bổng HK1/2018-2019 (TB lần 2)
13-04-2019

Các sinh viên đủ điều kiện xét học bổng hk1/2018-2019 nhưng thiếu điểm rèn luyện lưu ý kiểm tra lại hoạt động nào đã tham gia nhưng chưa tự đánh giá trên phần mềm thì tranh thủ thực hiện trước ngày 15/4/2019 (tất cả các hoạt động sau khi tham gia SV phải tự đánh giá mới hiện điểm).  

Các thắc mắc, bổ sung điểm rèn luyện sinh viên liên hệ Giáo vụ Trang (phòng A1.1), thời gian 8g-11g sáng thứ ba 16/4/2019.

Các trường hợp đủ điểm, nhà trường sẽ xem xét cấp học bổng bổ sung lần cuối. 

Phản ánh đào tạo qua email: Daotao.fit@iuh.edu.vn

Đơn vị liên kết