Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
Danh sách học bổng dự kiến HK2/2017-2018
08-04-2019

Các bạn sinh viên xem danh sách dự kiến học bổng HK2/207-2018 (chưa tính đến kết quả rèn luyện). 

Mọi thắc mắc SV liên hệ Phòng A1.1 (gặp cô Trang giáo vụ) để ghi nhận trước 13/4/2019.

Phản ánh đào tạo sinh viên liên hệ qua email: Daotao.fit@iuh.edu.vn

Đơn vị liên kết