Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
Thông báo v/v mở lớp học kỳ hè (HK3) 2018-2019
15-03-2019

Các bạn SV xem kế hoạch mở lớp học kỳ hè (HK3) năm học 2018-2019.

THỜI GIAN NHẬN ĐƠN (DANH SÁCH TỔNG HỢP) TỪ NGÀY 15/03/2019 TẠI PHÒNG A1.1.

Các thắc mắc sinh viên liên hệ qua email: Daotao.fit@iuh.edu.vn 

Đơn vị liên kết