Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
KQ xét học bổng HK1_2018_2019 (dự kiến)
08-03-2019

Các bạn sinh viên xem danh sách dự kiến xét học bổng HK1/2018-2019

Nếu có sai sót hoặc thắc mắc sinh viên liên hệ giáo vụ Khoa tại phòng A1.1 vào sáng thứ hai 11/03/2019. 

Phản ánh đào tạo Sinh viên liên hệ qua email: Daotao.fit@iuh.edu.vn

Đơn vị liên kết