Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
Kết quả Pretest đợt tháng 01/2019
12-03-2019

Các bạn sinh viên đã tham dự Pretest đợt tháng 01/2019 xem kết quả theo ngành:

- Ngành Công nghệ Thông tin (cập nhật 12.3.2019)

- Ngành Khoa học máy tính

- Ngành Kỹ thuật phần mềm

- Ngành Hệ thống thông tin 

Lưu ý: Các bạn chưa đạt ở đợt pretest tháng 01/2019 phải đăng ký và test lại ở đợt sau, dự kiến vào tháng 8/2019 (Kế hoạch chi tiết Khoa sẽ thông báo trên website của Khoa). Các bạn SV đã được Trưởng BM duyệt cho đi thực tập và đã có GV giám sát vẫn tiến hành thực tập và báo cáo theo kế hoạch. 

* Thắc mắc liên quan đến điểm pretest sinh viên liên hệ các Trưởng bộ môn tương ứng để giải đáp.

Phản ánh về đào tạo sinh viên email về địa chỉ: Daotao.fit@iuh.edu.vn

Đơn vị liên kết