Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
TB Lịch và phòng Pretest đợt tháng 1/2019
16-01-2019

Các bạn sinh viên đã đăng ký Pretest đợt tháng 1/2019 dành cho SV hệ ĐH lưu ý

- Ngành CNTT: Phòng B1.12

- Ngành HTTT: Phòng B1.11

- Ngành KHMT: Phòng H7.1

- Ngành KTPM: H7.2 và H7.3

Thời gian: 8g sáng thứ bảy 19/01/2019. SV lưu ý đến trước 10ph tại khu vực pretest.

Đơn vị liên kết