Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
Thông báo ký tên danh sách dự thi bổ sung môn Những vấn đề XH-NN (HK1/2018-2019)
14-01-2019

Các bạn sinh viên có tên trong danh sách:

1. Trần Văn Kim Anh - DHKHMT12A (in bổ sung lịch thi HK1)

2. Hoàng Hữu Cương - DHKTPM12A

3. Nguyễn Thị Hảo Anh - DHKHMT12A

4. Trần Thùy Dung - DHKHMT12A

5. Từ Quốc Hưng - DHKHMT12A

6. Mai Đặng Hữu - DHKHMT12A

7. Trần Nguyễn Tuấn Lộc - DHKHMT12A

liên hệ văn phòng Khoa CNTT (gặp cô Phượng) để ký tên danh sách thi bổ sung môn Những vấn đề XH-NN (HK1) lúc 8g-10g30 sáng thứ ba 15/1/2019. 

Đơn vị liên kết