Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
Thông báo về môn Thực tập Doanh nghiệp HK2 dành cho sv ngành Hệ thống Thông tin
10-01-2019

Thông báo các sinh viên Ngành Hệ thống thông tin đã đăng ký môn học thực tập Doanh nghiệp ở học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 thực hiện các nội dung sau đây:

- Điền form thông tin sinh viên và công ty thực tập vào Link điền thông tin

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfW5umTwIUL3T8PPoAeK3s6x74baCN1TuQWhDnW72KxKYvoQw/viewform

- Trong tuần này (7-13/01/2019) phải gặp GV giám sát thực tập theo lịch tại

https://phuoccse.com/lichlamviec/ để trao đổi về lịch báo cáo, biểu mẫu thực tập, các yêu cầu khi đi thực tập...

Lưu ý: sinh viên nào không thực hiện các yêu cầu trên coi như tự ý bỏ thực tập.

Tin nổi bật
Trung Tâm Tin học
Đơn vị liên kết