Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN KLTN và TTDN (KTPM)
06-01-2019

Thông báo về đăng ký KLTN (do giảng viên bộ môn hướng dẫn)

1.      Sinh viên xem thông tin đăng ký và đề tài được chọn tại đây

2.      Những sinh viên có số tín chỉ tích lũy không phù hợp (xem cột ghi chú) cần phải bổ sung thông tin với bộ môn, sau đó mới được giảng viên hướng dẫn xác nhận

3.      Những sinh viên chưa nộp biên lai học phí phải bổ sung thì mới được cấp đề tài (những đề tài còn trống), sau đó mới được giảng viên hướng dẫn để xác nhận

4.      Sinh viên điền phiếu đăng ký đề tài (https://bit.ly/2C2iwAW) và gặp GVHD để xác nhận. Sinh viên liên lạc với GVHD qua Email để có lịch hẹn (xem Email của GVHD trên web khoa: (https://bit.ly/2RAkBOa )

5.      Nộp giấy xác nhận của GVHD cho bộ môn vào lúc 9h ngày 12/1/2019

6.      Sinh viên thuộc mục 2, 3, bổ sung thông tin cho bộ môn từ 9h-10h30 ngày 8/1/2019 tại phòng giảng viên (Gặp thầy Tri hoặc cô Minh). Sau thời hạn trên sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp nào.

Thông báo về việc thực tập doanh nghiệp

1.     Sinh viên xem thông tin thực tập doanh nghiệp tại đây (https://bit.ly/2LUs5Xh)

2.     Sinh viên chưa nộp biên lai học phí: nộp cho bộ môn từ 9h-10h30 ngày 8/1/2019 tại phòng giảng viên (Gặp thầy Tri hoặc cô Minh)

3.     Sinh viên thực tập doanh nghiệp (không phải tại FSOFT) mà chưa nộp đề cương thực tập: nộp cho bộ môn từ 9h-10h30 ngày 8/1/2019 tại phòng giảng viên (Gặp thầy Tri hoặc cô Minh)

Sau thời hạn trên sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp nào.

 

Tin nổi bật
Trung Tâm Tin học
Đơn vị liên kết