Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
THÔNG BÁO LIÊN HỆ CHỖ THỰC TẬP DOANH NGHIỆP CHO SINH VIÊN NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH
02-01-2019

Các bạn Sinh viên ngành Khoa học Máy tính Khóa 10 và 11 chưa có nơi thực tập doanh nghiệp (đã qua pretest hoặc chuẩn bị pretest trong tháng 1 năm 2019), liên hệ với Thầy Trương Bá Phúc phỏng vấn thực tập và tuyển dụng:

Email: truongbaphuc@gmail.com

Điện thoại: 0938935382.

Tin nổi bật
Trung Tâm Tin học
Đơn vị liên kết