Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC MACHINE LEARNING - DEEP LEARNING
27-12-2018

Khóa học Machine Learning - Deep Learning được tổ chức miễn phí dành cho tất cả Sinh viên ngành Khoa học máy tính khóa 12, khóa 13, Sinh viên đang làm khóa luận tốt nghiệp về Machine Learning - Deep Learning và các Sinh viên khác quan tâm.
Thời gian học: Bắt đầu học từ ngày 07 tháng 01 năm 2019.
Giảng viên: TS. Đặng Thị Phúc - Bộ môn: Khoa học máy tính.

Sinh viên đăng ký tại link sau: https://goo.gl/forms/Onbuobh2e60t9JPK2

Tin nổi bật
Trung Tâm Tin học
Đơn vị liên kết