Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
THÔNG BÁO V/V ĐĂNG KÝ KLTN NGÀNH CNTT (IT) - UPDATE
17-01-2019

Sinh viên ngành CNTT đăng ký thực hiện khóa luận tốt nghiệp thực hiện các bước sau:

1. Chọn đề tài từ file: danh sách đề tài

2. Hoàn thành phiếu đăng ký đề tài khóa luận tốt nghiệp.(có chữ ký của GVHD)

3. Đóng học phí cho học phần này, photo biên lai để nộp lại.

4. Thực hiện điền thông tin theo form online: https://goo.gl/forms/fVJJOMznsWwuQbzo2

 

Lưu ý: 

- Mỗi nhóm bắt buộc 2 sinh viên.

- Mỗi đề tài tối đa 2 nhóm thực hiện.

- Sinh viên không đăng ký trong thời gian qui định thì Bộ môn sẽ không giải quyết.

Tin nổi bật
Trung Tâm Tin học
Đơn vị liên kết