Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
Thông báo v/v nhận tiền học bổng vượt khó hiếu học 2018
29-11-2018

Các bạn sinh viên có trong danh sách được xét học bổng vượt khó hiếu học năm 2018 đọc kỹ thông tin và đến nhận tiền tại phòng Tài chính kế toán (cửa số 4).

Đơn vị liên kết