Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
Lịch thi Kết thúc môn HK1/2018-2019
27-11-2018

Lịch thi Kết thúc môn Học kỳ 1/2018-2019

Các bạn sinh viên theo dõi lịch thi online, liên hệ GV giảng dạy để biết nội dung thi cuối kỳ và chuẩn bị ôn tập tốt.

Phản ánh đào tạo liên hệ: Daotao.fit@iuh.edu.vn

 

Đơn vị liên kết