Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
Thông báo v/v tải hình lễ tốt nghiệp tháng 11/2018
26-11-2018

Các bạn tân cử nhân đã tham dự lễ tốt nghiệp đợt tháng 11/2018 vui lòng vào link đính kèm để nhận các hình ảnh buổi lễ Trao bằng TN Khoa CNTT. 

Đơn vị liên kết