Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM KHÓA LUẬN TẠI FSOFT
26-11-2018

Hiện tại bộ môn đã làm việc với FSOFT về việc làm khóa luận tốt nghiệp tại doanh nghiệp. FSOFT (anh Thạch) đã gửi email cho tất cả các bạn đã đăng ký. Để biết được tình trạng kiến thức và kỹ năng của các bạn từ đó phía FSOFT có những hỗ trợ phù hợp cho các bạn trước khi bắt tay vào thực hiện các đề tài, FSOFT mong muốn các bạn thực hiện bài test tại http://myworkspace.vn/java (không phân biệt các bạn sẽ thực hiện khóa luận trên ngôn ngữ nào).

Trong quá trình thực hiện các bạn có thắc mắc có thể liên lạc với bộ môn (phamquangtri@gmail.com) hoặc anh Lê Ngọc Thạch (thachln@fsoft.com.vn)

Các bước tiếp theo sẽ được thông báo sau.

Danh sách các bạn đã đăng ký

Bạ​n Nguyễ​n Vă​n Ninh cậ​p nhậ​t lạ​i Email và​ số​ đ​iệ​n thoại​ cho bộ​ mô​n và​ anh Thạc​h

Đơn vị liên kết