Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
THỰC TẬP TẠI DOU NETWORK
23-11-2018

Cá​c bạ​n sinh viê​n ngà​nh KTPM đ​ã​ đ​ăng ký​ tham dự buổi gặp gỡ doanh nghiệp (DOU NETWORK) ngày 25/11/2018, tập trung tại phòng A3.03 lúc 8h45.  

Đơn vị liên kết