Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
Thông báo SHCN lớp DHKHMT11A-T.Danh
23-11-2018

Thông báo đến tất cả các em sinh viên lớp DHKHMT11A  đến tham dự buổi sinh hoạt chủ nhiệm ngày chủ nhật 25/11/2018 tiết 7-9 (bắt đầu 2h), phòng A2.01. Buổi họp có liên quan đến bảng đánh giá rèn luyện sinh viên. Các em đi sinh hoạt đầy đủ và đúng giờ để không ảnh hưởng tới kết quả rèn luyện của mình.

Giáo viên chủ nhiệm 

Bùi Công Danh

Đơn vị liên kết