Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC TẬP DOANH NGHIỆP (KTPM)
20-11-2018

Ngày 25/11 lúc 9h bộ môn KTPM kết hợp với công ty DOU NETWORK sẽ tổ chức buổi gặp mặt sinh viên ngành Kỹ Thuật Phần Mềm. Công ty  DOU sẽ giới thiệu về các lĩnh vực hoạt động của công ty đồng thời sẽ tuyển sinh viên thực tập cho học kỳ 2 năm 2018-2019 (phát triển ứng dụng trên nền tảng Java). Những sinh viên chưa có công ty thực tập đăng ký tham gia tại đây. (Deadline: trước ngày 24/11/2019)

Thô​ng tin doanh nghiệ​p

Lưu ý:  Sinh viên sẽ thực tập trong HK2 nhanh chóng hoàn tất các thủ tục, nộp biên lai học phí (photo) cho bộ môn. Dự kiến khóa thực tập bắt đầu từ tuần thứ 4 của tháng 12/2018.

Đơn vị liên kết