Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHỌN ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
15-11-2018

Sinh viên ngành KTPM muốn thực hiện khóa luận tốt nghiệp với các đề tài của FSOFT (thực hiện song song với thực tập doanh nghiệp và do giảng viên bộ môn đồng hướng dẫn với nhân viên công ty FSOFT) gặp thầy Tri để đăng ký vào lúc 10h ngày 18/11/2018 tại phòng giảng viên khoa CNTT.

Lưu ý: ưu tiên sinh viên có học lực khá, năng động    

Đơn vị liên kết