Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
Thông báo v/v làm lễ tốt nghiệp ngày 12/11/2018
09-11-2018

Các bạn Tân kỹ sư hệ ĐH, CĐ đăng ký tham dự lễ nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 12/2017, đợt tháng 6/2018 và đợt tháng 8-9/2018 lưu ý:

- Thời gian nhận lễ phục: buổi sáng từ 7g30 đến 11g ngày 12/11/2018 tại phòng A1.1.

- Các bạn điền thông tin vào FORM đính kèm, in và nộp lại cô Trang giáo vụ khi nhận trang phục. 

- Các bạn không tham dự lễ tốt nghiệp ngày 12/11/2018 vui lòng nộp phiếu khảo sát việc làm khi đến nhận bằng tốt nghiệp.

- Bằng tốt nghiệp chính thức của các bạn tân kỹ sư xét đợt tháng 8-9/2018 sẽ có trong tháng 11/2018. Các bạn tốt nghiệp đợt tháng 6/2018 về trước đã có thông báo nhận bằng

Đơn vị liên kết