Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN XDPM (HK3 2017-2018)
30-10-2018

Cá​c bạ​n sinh viê​n ngà​nh KTPM xem kế​t quả​ mô​n XDPM HK3 2018-2018 tạ​i đ​ây.

 

Tin nổi bật
Trung Tâm Tin học
Đơn vị liên kết