Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
Thông báo về môn Mạng máy tính các lớp DHCNTT13B, DHKTPM13A, DHKHMT13A
27-10-2018

Thông báo : để chuẩn bị cho nội dung thảo luận về DNS và HTTP trong giờ học tuần 29/10-4/10 ,  các em đọc trước

chương 19 và 22 (trang 656)  cuốn "TCP/IP Protocol Suite"  

https://drive.google.com/file/d/0B5ZWC3RgHO9FYUc0M2lsRk5WWTA/view 

và mục7.1 và 7.3 trong cuốn của Tanenbaum

GV. Nguyễn Như Hoa

 

Đơn vị liên kết