Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
Lịch thi từ ngày 29/10-04/11
26-10-2018

Lịch thi từ ngày 29/10/2018 đến 04/11/2018

+ Lịch thi giữa kỳ

+ Lịch thi kết thúc môn

SV chú ý theo dõi lịch học và lịch thi thường xuyên.

Đơn vị liên kết