Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
Sinh hoạt chủ nhiệm lớp CDCNTT19A
25-10-2018

Thông báo: Toàn thể SV lớp CDCNTT19A đi dự SHCN lớp vào thứ 5 ngày 1/11/2018, tiết 6-7 tại phòng A3.4.

 

GV chủ nhiệm Bùi Công Trường

 

Đơn vị liên kết