Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
Thông báo v/v Sinh viên tham gia BHYT năm 2019
23-10-2018

Các bạn sinh viên xem thông báo của nhà trường v/v tham gia bảo hiểm y tế năm 2019. Đăng ký nơi khám chữa bệnh.

Đơn vị liên kết