Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
Thông báo v/v nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đợt xét tháng 8/2018 và Lễ phát bằng Tốt nghiệp tháng 11/2018
11-10-2018

Các bạn sinh viên đã nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 8/2018 liên hệ cô Trang giáo vụ, phòng A1.01 từ ngày 15/10/2018 trong giờ hành chính (sáng 8g-11g; chiều 13g30-16g) để nhận Giấy chứng nhận Tốt nghiệp tạm thời.

Các bạn sinh viên đã được tốt nghiệp đợt tháng 01/2018, tháng 6/2018 và tháng 8/2018 xem thông báo của nhà trường tại link. Khoa CNTT nhận đăng ký dự lễ phát bằng tốt nghiệp  của các bạn  sinh viên từ ngày 01/11/2018 tại phòng A1.1

Phản ánh, thắc mắc liên quan đến học vụ sinh viên liên hệ qua email: Daotao.fit@iuh.edu.vn

Đơn vị liên kết