Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
v/v hủy lớp đợt 2, hk1/2018-2019
18-09-2018

Do số lượng SV đóng học phí ít (chỉ 13 sinh viên trên tổng 33 sv đăng ký), nhà trường đã hủy lớp Lập trình web nâng cao. (GV: Nguyễn thị Hồng Minh phụ trách vào ngày thứ sáu).

Các sv làm đơn nhận lại học phí đã đóng gởi đơn về cô Trang giáo vụ phòng A1.1 

Trong HK2 sinh viên cần chủ động đăng ký sớm để mở lớp ngay từ đầu học kỳ. 

Đơn vị liên kết