Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
Kết quả pretest đợt tháng 8/2018
06-09-2018

Kết quả pretest đợt tháng 8/2018

- Kết quả tổng hợp ngành Kỹ thuật phần mềm (Cập nhật bổ sung thông tin ngày 06.9.2018)

- Kết quả Pretest ngành CNTT (Chuyên ngành, TKMT-UD, CTDL-GT)

- Kết quả Pretest ngành HTTT (Chuyên ngành, TKMT-UD, CTDL-GT)

- Kết quả Pretest ngành KHMT (Chuyên ngành (Xử lý ảnh- nhận dạng mẫu, Khai phá dữ liệu), TKMT-UD, CTDL-GT)

Các SV thuộc ngành CNTT, KHMT, HTTT có 2 môn chuyên ngành được đánh giá là ĐẠT hoặc có 3 môn trong tổng số 4 môn dự pretest ĐẠT thì có kết quả tổng kết: ĐẠT (Kết quả được bảo lưu suốt khóa học). (Các trường hợp còn lại tiếp tục dự pretest đợt tháng 12/2018).

SV lưu ý: các bạn SV đã đạt Pretest đã đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp từ tháng 9/2018. Các bạn chủ động trong việc liên hệ doanh nghiệp, Trưởng bộ môn chủ quản để sắp xếp phân công GV giám sát thực tập theo quy trình đã công bố

Các phản ánh liên quan, SV email về địa chỉ: Daotao.fit@iuh.edu.vn

Đơn vị liên kết