Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
Thông báo thời gian nhận đơn xét Tốt nghiệp đợt tháng 8/2018
28-08-2018

Các bạn sinh viên đã đủ điều kiện tốt nghiệp (hoàn thành Niên giám đào tạo, chứng chỉ tiếng anh, điểm tích lũy >=2.0 thang điểm 4 đối với hệ Tín chỉ, đạt tốt nghiệp trong kỳ thi tốt nghiệp đối với hệ CĐN) nhanh chóng nộp đơn xét tốt nghiệp về cô Trang giáo vụ Khoa (tại phòng A1.1) hạn chót 30/8/2018. (Lưu ý: trong đơn ghi rõ: Họ và Tên, Ngày tháng năm sinh, MSSV, Ngành, Khóa học,  SĐT và Email liên hệ)

Phản ánh đào tạo sinh viên liên hệ qua email: Daotao.fit@iuh.du.vn

Đơn vị liên kết