Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
Kế hoạch pretest đợt tháng 8/2018 dành cho SV ĐH khóa 9, 10, 11
21-07-2018

Kế hoạch pretest đợt tháng 08/2018.

Các bạn sinh viên hệ ĐH khóa 9, 10, 11 đăng ký Pretest (dành cho sv hệ ĐH chính quy, ĐH CLC trước khi đi thực tập tốt nghiệp, thực tập doanh nghiệp) theo form đăng ký đến hết ngày 05/8/2018. Nội dung kiểm tra Khoa sẽ công bố sau.

Điều kiện sinh viên được thực hiện pretest và thực tập tốt nghiệp/thực tập doanh nghiệp là tích lũy >=100 tín chỉ, và điểm trung bình tích lũy >=2.0 (thang điểm 4).

Lưu ý: sinh viên đạt pretest được bảo lưu kết quả trong suốt quá trình học.

Đơn vị liên kết