Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo Sinh viên
chudenamhoc_new
ĐĂNG KÝ KLTN ĐỢT 3 NGÀNH CNTT
20-07-2018

1. Sinh viên ngành Công Nghệ Thông Tin (IT) đủ điều kiện làm KLTN nhanh chóng đăng ký đề tài theo danh sách đề tài đính kèm.

2. Sau khi đăng ký đề tài, SV đóng học phí và photo biên lai + phiếu đăng ký (đính kèm) nộp lại cho Thầy Công Minh.

Download
Đơn vị liên kết